Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

BALE 2017