Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

DZIEŃ DZIECKA 1