Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

JUBILEUSZ 60 - LECIA