Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

MUZEUM INŻYNIERII