Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

REJS PO WIŚLE