Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

rok szkolny 2017/2018

W poniedziałek 4 września, Mszą Swiętą rozpoczął się w naszym Ośrodku nowy rok szkolny 2017/2018. Następnie wszystkie dzieci i ich rodzice zostali ciepło powitani przez Siostrę Dyrektor. Rodzice nowo przyjętych dzieci byli oprowadzeni po Ośrodku, zobaczyli sale lekcyjne, gabinety terapeutyczne, poznali grono pedagogiczne.