Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

ŚW. MIKOŁAJ