Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

WARSZTATY Z RODZICAMI