Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO