Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Internat

Drodzy Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko potrzebuje terapii w Ośrodku, a mieszkacie zbyt daleko, by móc codziennie tutaj przyjeżdżać, możecie powierzyć Waszą pociechę opiece naszego internatu. Jest on niewielki - dysponujemy 10 miejscami dla chłopców i dziewczynek w wieku przedszkolnym i szkolnym. W ciepłej i serdecznej atmosferze wychowankowie wspólnie odpoczywają, bawią się i pracują. Przez kilka dni w tygodniu internat staje się dla nich drugim domem. Przebywanie wśród rówieśników uczy dzieci nawiązywania kontaktów społecznych, współpracy i wzajemnej pomocy, rozwija samodzielność. Po zakończeniu lekcji wychowankowie mają możliwość odpoczynku, zabawy na świeżym powietrzu, udziału w zajęciach świetlicowych, sportowych, tanecznych i plastycznych. Po podwieczorku jest czas na naukę i pracę. Wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji i kontynuują terapię logopedyczną. Wieczór to czas wyciszenia, rozmów, czytania bajek i zasypiania w ciepłej, przytulnej sypialni, gdzie wszystkim dzieciom śnią się słodkie i kolorowe sny...

Zapraszamy

Internat jest czynny od poniedziałku (od godz. 630) do piątku (do godz. 1700).