Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Gabinet pielęgniarski

Gabinet pielęgniarski czynny w poniedziałki i piątki od 900- 1300

Zadania związane z opieką nad uczniami:

1. Wykonywanie i interpretacje testów przesiewowych w kierunku wykrywania zaburzeń i wad:
● postawy
● rozwoju fizycznego
● słuchu
● wzroku
oraz podejmowanie działań w kierunku poprawy stanu zdrowia dzieci.

2. Przygotowanie do powszechnych profilaktycznych badań lekarskich.

3. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej.

Opieka medyczna:

Istnieje możliwość korzystania z opieki lekarskiej (neurolog dziecięcy, pediatra). Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty.
Opieką lekarską objęte są tylko dzieci przebywające w Ośrodku.