Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 165 im. bł Marii Angeli Truszkowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek powstała w 1998 roku.

Obejmuje pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III). Uczęszczają do niej dzieci, które zostały przyjęte do Ośrodka z powodu niedokształcenia mowy o typie afazji. Nie każdy uczeń realizuje w placówce cały etap edukacyjny. Czas zakończenia nauki w naszej szkole zależy przede wszystkim od postępów w terapii mowy. Istotne są także: stopień opanowania umiejętności czytania i pisania, poziom rozwoju emocjonalno – społecznego dziecka oraz jego sytuacja rodzinna.
Po zakończeniu procesu edukacyjno – terapeutycznego w Ośrodku uczniowie kontynuują naukę w szkołach integracyjnych, masowych lub specjalnych.
Do kluczowych zadań edukacji w naszej szkole należy wyposażenie uczniów w umiejętność komunikowania się, czytania, pisania, liczenia oraz rozwiązywania problemów. Ważne jest dla nas również rozwijanie u uczniów samodzielności i umiejętności współpracy. W pracy z dzieckiem afatycznym istotne znaczenie ma praca nad jego trudnościami, ale również odkrycie i rozwijanie jego mocnych stron i zainteresowań.

Niedokształcenie mowy o typie afazji oraz współistniejące deficyty rozwojowe naszych uczniów wiążą się z koniecznością organizacji specjalnych warunków i sposobów pracy. W związku z tym zespoły klasowe są mało liczne (6-12 dzieci).
Specyfika naszej szkoły wymaga od nas modyfikacji istniejących programów szkolnych, wybiórczego korzystania z podręczników i tworzenia indywidualnych kart pracy.
Oprócz dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości dzieci afatycznych, zespół specjalistów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
W procesie kształcenia dziecka afatycznego szczególne znaczenie ma stosowanie zasady indywidualizacji. Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy, podążanie za potrzebami i preferencjami dziecka. Właściwe dostosowanie wymagań do jego możliwości, umożliwia mu osiąganie sukcesów w nauce, jak również wzmacnia wiarę w siebie.
Jednym z kluczowych warunków efektywnej edukacji oraz terapii dziecka afatycznego jest dobra współpraca nauczycieli i rodziców. Rodzice są informowani o postępach i trudnościach swojego dziecka na indywidualnych konsultacjach z terapeutami i nauczycielami, które odbywają się co 2 miesiące. Otrzymują również wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

Zajęcia szkolne odbywają się w godzinach 830 – 1425. Po lekcjach uczniowie mogą korzystać ze świetlicy oraz uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. W bieżącym roku szkolnym są to: zajęcia sportowe, taneczne, taekwondo.

W naszej szkole działa kuchnia, uczniowie mogą korzystać ze smacznych i zdrowych posiłków.

Tradycją szkoły jest udział uczniów w wielu corocznych imprezach odbywających się na terenie naszego Ośrodka. Szczególnie uroczyście obchodzimy Wigilię i Jasełka. Dbamy o to, aby dzieci możliwie często wyjeżdżały na wycieczki, chodziły do teatru, brały udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

Nasi uczniowie lubią szkołę - i to jest jej najlepsza rekomendacja.WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASAPODRĘCZNIKAUTORWYDAWNICTWO
Klasa I Nowi TropicieleA. Banasiak, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. HaniszWSiP Warszawa 2017
Klasa II Nowi TropicieleA. Danielewicz-Malinowska, J. HaniszWSiP Warszawa 2018
Klasa III Nowi TropicieleA. Banasiak, A. Brudzińska, J. HaniszWSiP Warszawa 2019
Religia kl. IŻyjemy w Bożym Świecieks. K. Mielnicki, E. KondrakJedność Kielce 2019
Religia kl. IIIdziemy do Jezusaks. R. CzekalskiJedność Kielce 2012
Religia kl. IIIJezus jest z namiJ. Snopek, D. KurpińskiJedność Kielce 2013
Zajęcia komputerowe kl. IElementarz małego informatyka 1A. Stankiewicz-Chatys, E. WłodarczykMac Juca Grupa Edukacyjna S. A. 2016
Zajęcia komputerowe kl. IIElementarz małego informatyka 2A. Stankiewicz-Chatys, E. WłodarczykMac Juca Grupa Edukacyjna S. A. 2017
Zajęcia komputerowe kl. IIIElementarz małego informatyka 3A. Stankiewicz-Chatys,E. SękMac Edukacja 2017
Język angielski kl. IFairyland 1J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2017
Język angielski kl. IIFairyland 2J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2018
Język angielski kl. IIIFairyland 3J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2015


WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

KLASAPROGRAM NAUCZANIANUMER DOPUSZCZENIA
Klasa I Nowi Tropiciele, edukacja wczesnoszkolnaMEN 815/5/2019, 815/6/2019
Klasa II Nowi Tropiciele, edukacja wczesnoszkolnaMEN 815/2/2018
Klasa III Nowi Tropiciele, edukacja wczesnoszkolnaMEN 815/5/2019
Religia kl. IProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Żyjemy w Bożym Świecie"AZ-11-01/12-KI-1/12
Religia kl. IIProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Idziemy do Jezusa"ISBN 8376604831
Religia kl. IIIProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Jezus jest z nami"ISBN 8376608181
Zajęcia komputerowe kl. I"Elementarz małego informatyka 1"ISBN 9788378734673
Zajęcia komputerowe kl. II"Elementarz małego informatyka 2"ISBN 9788365463203
Zajęcia komputerowe kl. III"Elementarz małego informatyka 3"280/3/2012
Język angielski kl. IJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej.
I etap edukacyjny - kl. I-III szkoły podstawowej
MEN 30/1/2015
Język angielski kl. IIJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym I etap edukacyjny - klasy I-IIMEN 30/2/2015
Język angielski kl. IIIJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym I etap edukacyjny - klasa IIIMEN 30/3/2015
Gimnastyka korekcyjnaProgram wychowania fizycznego dla czterech etapów nauczania DKW-4014-88/01