Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Szkoła

Szkoła Podstawowa nr 165 im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek istnieje od 1998 roku. Szkoła działa w zakresie edukacji wczesnoszkolnej od klasy pierwszej do trzeciej. Po ukończeniu klasy trzeciej dzieci kontynuują swoją edukację w szkołach integracyjnych bądź masowych.
Do kluczowych zadań edukacji w naszej szkole należy wyposażenie uczniów w umiejętność czytania, pisania, komunikowania się, liczenia, rozwiązywania problemów.
Ponieważ uczniowie doświadczają trudności w uczeniu się, zespoły klasowe są mało liczne ( 8 - 12 dzieci). Liczebność klas oraz stosowanie różnorodnych metod pracy umożliwia osiąganie przez dzieci sukcesów w nauce. Dzięki temu poprawie ulegają nie tylko umiejętności uczniów, ale także ich poczucie własnej wartości.
Specyfika naszej szkoły wymaga od nas modyfikacji istniejących programów szkolnych i wybiórczego korzystania z podręczników - tak, by służyły jak najlepiej dzieciom z zaburzonym rozwojem mowy oraz dodatkowymi dysfunkcjami. Oprócz dostosowywania programu nauczania do potrzeb i możliwości dziecka afatycznego, zespół specjalistów opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.
Rodzice są informowani o postępach swoich dzieci na comiesięcznych, indywidualnych konsultacjach z terapeutami i nauczycielami.
W bieżącym roku szkolnym istnieją: klasa I, klasa II oraz klasa III.
Lekcje odbywają się w godz. 8 30 - 14 25.
Uczniowie klas I - III objęci są nauką języka angielskiego. Mają także zajęcia informatyczne.
Po lekcjach uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych: artystycznych, ruchowych i tanecznych.
Ze względu na charakter szkoły dzieci objęte są opieką logopedyczną, psychologiczną i lekarską (lekarz pediatra, neurolog). Część uczniów bierze udział w zajęciach terapii SI oraz w treningu uwagi słuchowej metodą Tomatisa.
W naszej szkole uczniowie korzystają ze smacznych posiłków - pierwszego i drugiego śniadania, obiadu i podwieczorku, a dzieci przebywające w internacie dodatkowo z kolacji.
Staramy się zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju ich potencjalnych możliwości, talentów i zainteresowań.
Tradycją szkoły jest udział uczniów w wielu corocznych imprezach odbywających się na terenie naszego Ośrodka. W ciągu roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na wycieczki oraz na zieloną szkołę. Biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Nasi uczniowie lubią szkołę - i to jest jej najlepsza rekomendacja.WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASAPODRĘCZNIKAUTORWYDAWNICTWO
Klasa I Gra w kolory (cz. 1-4)B. Mazur, K. ZagórskaMEN Warszawa 2015; Mac Juka
Klasa II Nasza SzkołaM. Lorek, M. ZatorskaMEN Warszawa 2015
Klasa III Nasza SzkołaM. Lorek, M. ZatorskaMEN Warszawa 2016
Religia kl. IŻyjemy w Bożym ŚwiecieE. Kondrak, D. KurpińskiJedność 2016
Religia kl. IIIdziemy do JezusaD. Kurpiński, J. SnopekJedność Kielce 2017
Religia kl. IIIJezus jest z namiJ. Snopek, D. KurpińskiJedność Kielce 2017
Zajęcia komputerowe kl. IElementarz małego informatyka 1A. Stankiewicz-Chatys, E. WłodarczykMac Juca Grupa Edukacyjna S. A. 2016
Zajęcia komputerowe kl. IIElementarz małego informatyka 2A. Stankiewicz-Chatys, E. WłodarczykMac Juca Grupa Edukacyjna S. A. 2017
Zajęcia komputerowe kl. IIIElementarz małego informatyka 3A. Stankiewicz-Chatys,E. SękMac Edukacja 2017
Język angielski kl. IFairyland 1J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2017
Język angielski kl. IIFairyland 2J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2017
Język angielski kl. IIIFairyland 3J. Dooley, V. EvansExpress Publishing 2017


WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASAPROGRAM NAUCZANIANUMER DOPUSZCZENIA
Klasa I "Gra w kolory"MEN 833/1/2017
Klasa II "Nasza Szkoła"ISBN 9788364735387
Klasa III "Nasza Szkoła"ISBN 9788365152046
Religia kl. IProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Żyjemy w Bożym Świecie"OJ-106/11
Religia kl. IIProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Idziemy do Jezusa"0J-108/12
Religia kl. IIIProgram nauczania religii rzymskokatolickiej "Jezus jest z nami"OJ-92/13
Zajęcia komputerowe kl. I"Elementarz małego informatyka 1"ISBN 9788378734673
Zajęcia komputerowe kl. II"Elementarz małego informatyka 2"ISBN 9788365463203
Zajęcia komputerowe kl. III"Elementarz małego informatyka 3"280/3/2012
Język angielski kl. IJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym. Program nauczania języka angielskiego do edukacji wczesnoszkolnej. I etap edukacyjny - kl. I-III szkoły podstawowej MEN 30/1/2015
Język angielski kl. IIJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym I etap edukacyjny - klasy I-IIMEN 30/2/2015
Język angielski kl. IIIJęzyk angielski w nauczaniu zintegrowanym I etap edukacyjny - klasa IIIMEN 30/3/2015
Gimnastyka korekcyjnaProgram wychowania fizycznego dla czterech etapów nauczania DKW-4014-88/01