Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Kadra

DYREKTOR:
Siostra Marta Gryzło -pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany

PSYCHOLODZY:
Anna Nytko - psycholog, w trakcie studiów z przygotowania pedagogicznego
Katarzyna Tomsia - psycholog, pedagog, nauczyciel mianowany

LOGOPEDZI:
Elżbieta Drewniak-Wołosz - neurologopeda, psycholog, nauczyciel dyplomowany
Marta Janikowska - logopeda, pedagog opiekuńczo - wychowawczy, nauczyciel mianowany
Kamila Lisak - logopeda, pedagog, nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Socha - neurologopeda, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel mianowany
Katarzyna Komar - neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

NAUCZYCIELE:
Siostra Elżbieta Wilczek - pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i wspomagający, nauczyciel kontraktowy
Siostra Alicja Grot - pedagog szkolny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i wspomagający, nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Czapko - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel edukacji techniczno - informatycznej, nauczyciel mianowany
Dorota Garnek - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania muzycznego i muzykoterapii, nauczyciel mianowany
Dorota Nowogórska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Angelika Saran - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel kontraktowy
Iwona Tabiś - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Agnieszka Chmiel - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta zajęciowy, nauczyciel mianowany
Justyna Bocheńczak - Telega - nauczyciel języka angielskiego, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
Alina Drabek - nauczyciel rytmiki i wychowania muzycznego w zakresie edukacji artystycznej przedszkolnej i szkolnej, nauczyciel mianowany
Damian Dudkiewicz - magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej Ayres SIAT oraz terapii neurorozwojowej NDT - Bobath, oligofrenopedagog, pedagog
Anna Janik - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany
Siostra Milena Pociask - nauczyciel religii, nauczyciel pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany

WYCHOWAWCY:
Katarzyna Drabek
- nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, plastyk, nauczyciel mianowany

LEKARZ:
Małgorzata Nowaczek - specjalista pediatrii, neurolog dziecięcy

PIELĘGNIARKA
Zofia Jaskowska - starsza dyplomowana higienistka środowiska szkolnego