Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Kadra

DYREKTOR:
s. Alina Ryś - pedagog, manager oświaty, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany

PSYCHOLODZY:
Małgorzata Sternalska - psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Tomsia - psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy

LOGOPEDZI:
Elżbieta Drewniak-Wołosz - neurologopeda, psycholog, nauczyciel dyplomowany
Marta Janikowska - logopeda, pedagog opiekuńczo - wychowawczy, nauczyciel mianowany
Katarzyna Komar - neurologopeda, pedagog, terapeuta SI, nauczyciel mianowany
Ilona Nowak - neurologopeda, surdologopeda, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, pedagog społeczno - opiekuńczy
Katarzyna Świątkowska - neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania artystycznego, nauczyciel mianowany

NAUCZYCIELE:
s. Agnieszka Gryzło - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Agnieszka Czapko - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel edukacji techniczno - informatycznej, nauczyciel kontraktowy
Dorota Garnek - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania muzycznego i muzykoterapii, nauczyciel mianowany
Dorota Nowogórska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Jadwiga Polakiewicz - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, nauczyciel mianowany
Marta Śliz - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog rodzinny, nauczyciel kontraktowy
Iwona Tabiś - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Justyna Bocheńczak - Telega - nauczyciel języka angielskiego
Alina Drabek - nauczyciel rytmiki i wychowania muzycznego w zakresie edukacji artystycznej przedszkolnej i szkolnej, nauczyciel mianowany
Damian Dudkiewicz - magister fizjoterapii, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej Ayres SIAT oraz terapii neurorozwojowej NDT - Bobath, pedagog
Anna Janik - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy
s. Daniela Sobala - nauczyciel religii, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

WYCHOWAWCY:
Agnieszka Chmiel - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta zajęciowy, nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Drabek - oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel historii, plastyk, nauczyciel stażysta
Ewelina Kaźmierska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel kontraktowy
Małgorzata Proszek - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny z rewalidacją indywidualną, nauczyciel kontraktowy

LEKARZ:
Małgorzata Nowaczek - specjalista pediatrii, neurolog dziecięcy

PIELĘGNIARKA
Zofia Jaskowska - starsza dyplomowana higienistka środowiska szkolnego