Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Kadra

DYREKTOR:
s. Alina Ryś - pedagog, manager oświaty, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel dyplomowany

PSYCHOLODZY:
Małgorzata Sternalska - psycholog, pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Tomsia - psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy

LOGOPEDZI:
Elżbieta Drewniak-Wołosz - neurologopeda, psycholog, nauczyciel dyplomowany
Izabela Jackowska - neurologopeda, pedagog, nauczyciel mianowany
Katarzyna Komar - neurologopeda, pedagog, terapeuta SI, nauczyciel mianowany
Katarzyna Świątkowska - neurologopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania artystycznego, nauczyciel mianowany

NAUCZYCIELE:
s. Agnieszka Gryzło - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Agnieszka Czapko - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel edukacji techniczno - informatycznej, nauczyciel kontraktowy
Dorota Garnek - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wychowania muzycznego i muzykoterapii, nauczyciel mianowany
Danuta Richiardi - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel j. angielskiego, kulturoznawca, nauczyciel kontraktowy
Agnieszka Korzeniowska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Dorota Nowogórska - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Jadwiga Polakiewicz - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI, nauczyciel mianowany
Marta Śliz - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, pedagog rodzinny, nauczyciel kontraktowy
Iwona Tabiś - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel mianowany
Alina Drabek - nauczyciel rytmiki i wychowania muzycznego w zakresie edukacji artystycznej przedszkolnej i szkolnej, nauczyciel mianowany
s. Daniela Sobala - nauczyciel religii, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany
Anna Janik - nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel kontraktowy

WYCHOWAWCY:
Agnieszka Chmiel - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta zajęciowy, nauczyciel kontraktowy
Katarzyna Drabek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel historii i plastyki
Patrycja Musiał - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel stażysta
Małgorzata Proszek - pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny z rewalidacją indywidualną, nauczyciel kontraktowy

LEKARZ:
Małgorzata Nowaczek - specjalista pediatrii, neurolog dziecięcy

PIELĘGNIARKA
Zofia Jaskowska - starsza dyplomowana higienistka środowiska szkolnego