Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Sala doświadczeń świata

Jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w różnorodne urządzenia wspomagające rozwój zmysłowy. Zapewniają one stymulację i odprężenie za pomocą dotyku, dźwięku, koloru i światła.
Celem zajęć jest bezpośrednie przeżywanie otoczenia, poddanie się działaniu bodźców, odczuwanie ich na sobie.
Elementy tworzące salę zachęcają do aktywnego poznawania siebie i rzeczywistości. Zapewniają wolność wyboru doznań, spokój i bezpieczeństwo, redukują stresy i napięcia nerwowe oraz ułatwiają pokonywanie lęków.
Ważną cechą zabaw w sali doświadczeń świata jest możliwość wyboru przez dziecko tych bodźców, które są dla niego najprzyjemniejsze, na których chce się koncentrować i którymi chce się zajmować. Motywacją do aktywności dziecka nie jest opiekun, lecz elementy tworzące salę.
Wyciszeniu się, sprzyja muzyka relaksacyjna i zasłonięte okna. Daje to dzieciom poczucie bezpieczeństwa i intymności, odizolowania od świata.
Wnętrze sali przypomina świat bajki, na ścianach ukazują się kolory i różne obrazy wyświetlane przez projektor i kulę lustrzaną. Obracanie się kuli wywołuje powstawanie setek punkcików świetlnych, które przesuwają się po ścianach zmieniając kolory.
Do stymulacji wzroku służy wodospad światłowodów, który zapewnia zróżnicowane efekty świetlne i pobudza podążania za nimi wzrokiem oraz do dotykania.
Do stymulacji dotyku służy suchy basen terapeutyczny wypełniony małymi piłeczkami. To miejsce wzbudza największe zainteresowanie naszych podopiecznych. Basen kojąco wpływa na pracę mięśni, rozwija wrażliwość dotykową i percepcję wzrokową. Dzieci poznają poszczególne części ciała a ruchome piłeczki nie pozwalają im pozostać w bezruchu.
Sprzęty zgromadzone w sali doświadczeń świata wprowadzają w stan relaksacji i odpoczynku dzięki czemu dzieci chętniej nawiązują kontakt, wzrasta ich chęć do poznawania. Zabawy w tym miejscu pomagają dzieciom odbierać, porządkować i przeżywać świat.