Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Informacje dla rodziców

MAMO i TATO


Mój pobyt w przedszkolu/szkole jest bardzo ważny, dlatego proszę Was - przyprowadzajcie i odbierajcie mnie punktualnie.

Gdy korzystam ze śniadania to godzina 800 jest dla mnie wskazana.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynam o 830 miłym powitaniem - więc w grę nie wchodzi spóźnianie.

Do 1630 bawię się spokojnie i czekam na odebranie - bardzo się cieszę na nasze spotkanie.

Nie zapominajcie, że w moim przedszkolu/szkole obowiązują pewne normy i zasady, których należy przestrzegać.

Pamiętajcie, że współuczestniczycie w procesie dydaktycznym, terapeutycznym i wychowawczym. "Włączajcie się" w świadome i systematyczne obserwacje mojego rozwoju. Dostosowujcie się do zaleceń logopedy, nauczyciela, lekarza.

Odpłatność za przedszkole/szkołę należy uiszczać do każdego 10 - tego dnia miesiąca.

Odpłatność zawiera:

● dla przedszkola - opłatę za wyżywienie + 1 zł za każdą godzinę poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
- zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami rytmiki i logorytmiki - 2 razy w tygodniu
- gimnastyka korekcyjna - 1 raz w tygodniu
- zajęcia sportowe - 2 razy w tygodniu
- dogoterapia - 2 razy w miesiącu
- zajęcia z gliną - 1 raz w tygodniu
- Tańce Ludowe
- zajęcia ogólnorozwojowe z innowacyjnymi piłkami EDUBALL

● dla szkoły - opłatę za wyżywienie;

FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH DLA UCZNIÓW KL. I - III:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
-gimnastyka korekcyjna- 1 raz w tygodniu
- Tańce Ludowe
- zajęcia ogólnorozwojowe z innowacyjnymi piłkami EDUBALL
- kółko plastyczne

Zajęcia dodatkowe, płatne:
- zajęcia sportowe - 2 razy w tygodniu / 40 zł za miesiąc


Przychodźcie na Dni Informacyjne. Jest to ważne dla terapeutów i dla mnie.


Na nich dowiecie się, jakie postępy w nauce mam przecież!
Czy moje zachowanie zasługuje na nagradzanie?
Jak ze mną pracować i mnie motywować?

W TYM ROKU NA SPOTKANIA ZAPRASZAMY W GODZINACH 1300 - 1500

GRUPY PRZEDSZKOLNE ORAZ III KLASA - s. AGNIESZKI GRYZŁO

29. 09. 2017
24. 11. 2017
26. 01. 2018
13. 04. 2018
08. 06. 2018

KLASY I, II, III - p. IWONY TABIŚ

13. 10. 2017
08. 12. 2017
02. 02. 2018
27. 04. 2018
08. 06. 2018

KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 - 1630 przez cały rok szkolny, za wyjątkiem:
- okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z kalendarzem ustalonym przez MEN
- dwóch miesięcy wakacji

01. 11. 2017 Święto Wszystkich Świętych (środa) - wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2017Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2018Nowy Rok (poniedziałek) - wolne ustawowo
29. 03. - 02. 04. 2018Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna
01. 05. 2018 Święto Pracy 1 maj (wtorek) - wolne ustawowo
03. 05. 2018Święto Konstytucji 3 maja (czwartek) - wolne ustawowo
31. 05. 2018Boże Ciało (czwartek) - wolne ustawowo
22. 06. 2018Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego (piątek)


DYŻURY W PRZEDSZKOLU

12. 02. - 25. 02. 2018ferie zimowe w Małopolsce
w drugim tygodniu ferii zimowych nie ma zajęć logopedycznych
30. 04. 2018(poniedziałek) dzień przed Świętem Pracy
02. 05. 2018(środa) dzień między dniami ustawowo wolnymi
04. 05. 2018(piątek) po dniu wolnym - po 3 maja
01. 06. 2018(piątek) po Bożym Ciele


Dyżur w przedszkolu prowadzony będzie w przypadku zgłoszenia 10 dzieci, przy mniejszej liczbie zgłoszeń dyżur będzie odwołany. Rodziców, bardzo prosimy o przekazywanie wychowawcom informacji dotyczącej obecności lub nieobecności dziecka przed dniami długich weekendów.

KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


01. 11. 2017 Święto Wszystkich Świętych (środa)- wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2017Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2018 Nowy Rok (poniedziałek) - wolne ustawowo
12. 02. - 25. 02. 2018ferie zimowe w Małopolsce
29. 03. - 03. 04. 2018Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna, wolne ustawowo
01. 05. 2018Święto Pracy 1 maj (wtorek) - wolne ustawowo
03. 05. 2018Święto Konstytucji 3 maja (czwartek) - wolne ustawowo
31. 05. 2018Boże Ciało (czwartek) - wolne ustawowo
22. 06. 2018Uroczyste zakończenie roku szkolnego (piątek)


DYŻURY W SZKOLE

12. 02. - 25. 02. 2018 ferie zimowe w Małopolsce
30. 04. 2018(poniedziałek) dzień przed Świętem Pracy
02. 05. 2018(środa) dzień miedzy dniami ustawowo wolnymi
04. 05. 2018(piątek) po dniu wolnym - po 3 maja
01. 06. 2018(piątek) po Bożym Ciele


Dyżur w szkole prowadzony będzie w przypadku zgłoszenia 15 dzieci, przy mniejszej liczbie zgłoszeń dyżur będzie odwołany. Rodziców, bardzo prosimy o przekazywanie wychowawcom informacji dotyczącej obecności lub nieobecności dziecka przed dniami długich weekendów.