Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek

Informacje dla rodziców

DRODZY RODZICE


Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech. Dzieci będą przebywać pod naszą opieką przez kilka godzin dziennie. Pragniemy, by w naszym Ośrodku czuły się bezpiecznie, pracowały i bawiły się w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku. Chcemy, aby miały możliwość osiągania sukcesu i rozwoju w swoim tempie.

Wy - Rodzice jesteście ważnymi uczestnikami procesu dydatycznego, terapeutycznego i wychowawczego mającego miejsce w naszej Placówce.
Liczymy na Waszą pomoc, Waszą obecność i rodzicielskie wsparcie, którego bardzo potrzebują Wasze pociechy.


Zajęcia dydaktyczne w naszej Placówce zaczynają się codziennie o godzinie 830.

Nie ma u nas dzwonków, ale bardzo prosimy o punktualność.

W naszym Ośrodku dzieci mogą korzystać codzienie z posiłków, które przygotowywane są w naszej kuchni i odbywają się w godzinach:

800 I śniadanie
930 - 1000 II śniadanie (przedszkole)
1010 - 1030 II śniadanie (szkoła)
1220 - 1300 obiad (przedszkole)
1300 - 1330 obiad (szkoła)
1600 podwieczorek
1800 kolacja (dzieci przebywające w internacie)

Przed i po zakończonych lekcjach dzieci mogą bawić się w świetlicy, która czynna jest w godzinach 630 - 1630.

Terapeuci i Wychowawcy spotykać się będą z Państwem w czasie dni informacyjnych - są to godziny przeznaczone na indywidualne spotkania w czasie których dzielimy się z Państwem naszymi spostrzeżeniami, rozmawiamy o osiągnięciach i trudnościach dzieci, wysłuchujemy ewentualnych wątpliwości i omawiamy plan dalszych działań terapeutycznych.
Państwa obecność na spotkaniach jest bardzo ważna - dla nas, dla Państwa, a przede wszystkim - dla dzieci.

W TYM ROKU NA SPOTKANIA ZAPRASZAMY W GODZINACH: 1300 - 1500

GRUPY PRZEDSZKOLNE oraz III KLASA - s. AGNIESZKI GRYZŁO
29. 09. 2017
24. 11. 2017
26. 01. 2018
13. 04. 2018
08. 06. 2018


KLASY I, II oraz III - p. IWONY TABIŚ
13. 10. 2017
08. 12. 2017
02. 02. 2018
27. 04. 2018
08. 06. 2018

Odpłatność za przedszkole/szkołę należy uiszczać do każdego 10 - tego dnia miesiąca.

Odpłatność zawiera:

● dla przedszkola - opłatę za wyżywienie (obliczaną w każdym miesiącu) + 1 zł za każdą godzinę poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki;

FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
- zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami rytmiki i logorytmiki - 2 razy w tygodniu
- gimnastyka korekcyjna - 1 raz w tygodniu
- zajęcia ogólnorozwojowe - 2 razy w tygodniu
- dogoterapia - 2 razy w miesiącu
- zajęcia z gliną - 1 raz w tygodniu
- tańce ludowe
- zajęcia ogólnorozwojowe z innowacyjnymi piłkami EDUBALL

Zajęcia dodatkowe, płatne:
- taniec towarzyski - 1 raz w tygodniu (Szkoła Tańca As)

● dla szkoły - opłatę za wyżywienie (obliczaną w każdym miesiącu) oraz za wybrane zajęcia pozalekcyjne;

FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH DLA UCZNIÓW KL. I - III:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
- tańce ludowe
- zajęcia ogólnorozwojowe z innowacyjnymi piłkami EDUBALL

Zajęcia dodatkowe, płatne:
- szachy - 1 raz w tygodniu
- taniec towarzyski - 1 raz w tygodniu (Szkoła Tańca As)
- zajęcia sportowe - 2 razy w tygodniu

KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 - 1630 przez cały rok szkolny, za wyjątkiem:
- okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z kalendarzem ustalonym przez MEN
- dwóch miesięcy wakacji

01. 11. 2017 Święto Wszystkich Świętych (środa) - wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2017Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2018Nowy Rok (poniedziałek) - wolne ustawowo
29. 03. - 02. 04. 2018Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna
01. 05. 2018 Święto Pracy 1 maj (wtorek) - wolne ustawowo
03. 05. 2018Święto Konstytucji 3 maja (czwartek) - wolne ustawowo
31. 05. 2018Boże Ciało (czwartek) - wolne ustawowo
22. 06. 2018Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego (piątek)


DYŻURY W PRZEDSZKOLU

12. 02. - 25. 02. 2018ferie zimowe w Małopolsce
w drugim tygodniu ferii zimowych nie ma zajęć logopedycznych
03. 04. 2018(wtorek) dzień po Świętach Wielkanocnych
30. 04. 2018(poniedziałek) dzień przed Świętem Pracy
02. 05. 2018(środa) dzień między dniami ustawowo wolnymi
04. 05. 2018(piątek) po dniu wolnym - po 3 maja
01. 06. 2018(piątek) po Bożym Ciele


Dyżur w przedszkolu prowadzony będzie w przypadku zgłoszenia 10 dzieci, przy mniejszej liczbie zgłoszeń dyżur będzie odwołany. Rodziców, bardzo prosimy o przekazywanie wychowawcom informacji dotyczącej obecności lub nieobecności dziecka przed dniami długich weekendów.


KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


01. 11. 2017 Święto Wszystkich Świętych (środa)- wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2017Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2018 Nowy Rok (poniedziałek) - wolne ustawowo
12. 02. - 25. 02. 2018ferie zimowe w Małopolsce
29. 03. - 03. 04. 2018Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna, wolne ustawowo
01. 05. 2018Święto Pracy 1 maj (wtorek) - wolne ustawowo
03. 05. 2018Święto Konstytucji 3 maja (czwartek) - wolne ustawowo
31. 05. 2018Boże Ciało (czwartek) - wolne ustawowo
22. 06. 2018Uroczyste zakończenie roku szkolnego (piątek)


DYŻURY W SZKOLE

12. 02. - 25. 02. 2018 ferie zimowe w Małopolsce
30. 04. 2018(poniedziałek) dzień przed Świętem Pracy
02. 05. 2018(środa) dzień miedzy dniami ustawowo wolnymi
04. 05. 2018(piątek) po dniu wolnym - po 3 maja
01. 06. 2018(piątek) po Bożym Ciele


Dyżur w szkole prowadzony będzie w przypadku zgłoszenia 15 dzieci, przy mniejszej liczbie zgłoszeń dyżur będzie odwołany. Rodziców, bardzo prosimy o przekazywanie wychowawcom informacji dotyczącej obecności lub nieobecności dziecka przed dniami długich weekendów.