Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Informacje dla rodziców

DRODZY RODZICE


Dziękujemy za zaufanie i powierzenie nam Waszych pociech. Dzieci będą przebywać pod naszą opieką przez kilka godzin dziennie. Pragniemy, by w naszym Ośrodku czuły się bezpiecznie, pracowały i bawiły się w atmosferze wzajemnej akceptacji i szacunku. Chcemy, aby miały możliwość osiągania sukcesu i rozwoju w swoim tempie.

Wy - Rodzice jesteście ważnymi uczestnikami procesu dydatycznego, terapeutycznego i wychowawczego mającego miejsce w naszej Placówce.
Liczymy na Waszą pomoc, Waszą obecność i rodzicielskie wsparcie, którego bardzo potrzebują Wasze pociechy.


Zajęcia dydaktyczne w naszej Placówce zaczynają się codziennie o godzinie 830.

Nie ma u nas dzwonków, ale bardzo prosimy o punktualność.

W naszym Ośrodku dzieci korzystają z posiłków, które przygotowywane są w naszej kuchni i odbywają się w godzinach:

0810-0825 I śniadanie (przedszkole)
0940 - 1000 II śniadanie (przedszkole)
1220 - 1300 obiad (przedszkole)
1245 - 1345 obiad (szkoła)
podwieczorek


Przed i po zakończonych lekcjach dzieci mogą bawić się w świetlicy, która czynna jest w godzinach 630 - 1630.

Terapeuci i Wychowawcy spotykać się będą z Państwem w czasie dni informacyjnych - są to godziny przeznaczone na indywidualne spotkania w czasie których dzielimy się z Państwem naszymi spostrzeżeniami, rozmawiamy o osiągnięciach
i trudnościach dzieci, wysłuchujemy ewentualnych wątpliwości i omawiamy plan dalszych działań terapeutycznych.

Państwa obecność na spotkaniach jest bardzo ważna - dla nas, dla Państwa, a przede wszystkim dla dzieci.

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 NA SPOTKANIA ZAPRASZAMY:
08.03.2024


Grupy przedszkolne - spotkanie w ramach opracowania ewaluacji wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka. Godziny zostaną podane przez nauczycieli.


4.04.2024


Spotkanie w ramach opracowania ewaluacji wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Godziny zostaną podane przez nauczycieli.
KLASA 1 a - p. Dorota Nowogórska
KLASA 1 b - p. Agnieszka Chmiel


05.04.2024


Spotkanie w ramach opracowania ewaluacji wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Godziny zostaną podane przez nauczycieli.
KLASA II a - p. Angelika Saran
KLASA II b - s. Alicja Grot


13.06.2024


Spotkanie w ramach opracowania ewaluacji wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Godziny zostaną podane przez nauczycieli.
KLASA III a - p. Iwona Tabiś
KLASA III b - s. Elżbieta Wilczek

PRZEDSZKOLE

● opłatę za wyżywienie (obliczaną w każdym miesiącu) + 1 zł za każdą godzinę poza czasem 5 godzinnego, bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, należy uiszczać pod koniec danego miesiąca;

FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
- zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami rytmiki i logorytmiki - 2 razy w tygodniu
- gimnastyka korekcyjna - 1 raz w tygodniu
- zajęcia ogólnorozwojowe - 2 razy w tygodniu

Zajęcia dodatkowe popołudniowe:
- Szkoła tańca AS
- Taekwon-Do - p. Mikołaj Kotowicz


SZKOŁA

● opłatę za wyżywienie (obliczaną w każdym miesiącu), należy uiszczać pod koniec danego miesiąca;


FORMY TERAPII WSPOMAGAJĄCYCH DLA UCZNIÓW KL. I - III:
- terapia SI
- trening uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa
- zajęcia muzyczno - ruchowe z elementami rytmiki i logorytmiki - 1 raz w tygodniu

Zajęcia dodatkowe popołudniowe:
- Szkoła tańca AS
- zajęcia sportowe - 2 razy w tygodniu
- Taekwon-do - p. Mikołaj Kotowicz

KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


Przedszkole świadczy opiekę nad dziećmi od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 - 1630 przez cały rok szkolny, za wyjątkiem:
- okresu Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy zgodnie z kalendarzem ustalonym przez MEN
- dwóch miesięcy wakacji

1. 11. 2023 Święto Wszystkich Świętych - wolne ustawowo
11. 11. 2023 Święto Niepodległości - wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2023Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2024Nowy Rok - wolne ustawowo
06. 01. 2024Święto Trzech Króli - wolne ustawowo
28. 03. - 02. 04. 2024Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna
01. oraz 03. 05. 2024Święto Konstytucji 3 Maja - wolne ustawowo
30. 05. 2024Boże Ciało - wolne ustawowo
21. 06. 2024Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego (piątek)


DYŻURY W PRZEDSZKOLU

12. 02. - 25. 02. 2023ferie zimowe w Małopolsce
w drugim tygodniu ferii zimowych nie ma zajęć logopedycznych
02. 04. 2024dzień po Świętach Wielkanocnych
02. 05. 2024 długi weekend majowy
31. 05. 2024 dzień po święcie Bożego Ciała
22. 06.-23.07.2024 Dyżur wakacyjny w godzinach od 7.00 do 15.00. Należy zgłosić dziecko do wychowawcy do 15.05.24 r.


Dyżur w przedszkolu prowadzony będzie w przypadku zgłoszenia 10 dzieci, przy mniejszej liczbie zgłoszeń dyżur będzie odwołany. Rodziców, bardzo prosimy o przekazywanie wychowawcom informacji dotyczących obecności lub nieobecności dziecka.


KALENDARZ DNI WOLNYCH DLA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023


1. 11. 2023 Święto Wszystkich Świętych - wolne ustawowo
11. 11. 2023 Święto Niepodległości - wolne ustawowo
23. 12. - 31. 12. 2023Święta Bożego Narodzenia - zimowa przerwa świąteczna
01. 01. 2024 Nowy Rok - wolne ustawowo
06. 01. 2024Święto Trzech Króli - wolne ustawowo
30. 01. - 12. 02. 2024ferie zimowe w Małopolsce
28. 03. - 02. 04. 2024Święta Wielkanocne - wiosenna przerwa świąteczna, wolne ustawowo
01. 03. 05. 2024Święto Konstytucji 3 Maja - wolne ustawowo
30. 05. 2024Boże Ciało - wolne ustawowo
21. 06. 2024Uroczyste zakończenie roku szkolnego