Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Rys historyczny

Historia specjalistycznej placówki świadczącej pomoc dzieciom z głębokimi zaburzeniami mowy o typie afazji, sięga swymi korzeniami już półwiecza. Rozpoczęła swą działalność w listopadzie 1956 r. przy ul. Mikołajskiej 18, jako Zakład Leczniczo-Wychowawczy Caritas. Placówka prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek, powstała dzięki inicjatywie i staraniom lekarza foniatry - dr Janiny Kuligowej. Od 1992 - 2000 roku funkcjonowała jako placówka służby zdrowia.

Potrzeba stworzenia lepszych warunków lokalowych dzieciom, była i jest troską Zgromadzenia. Odzyskany przez Siostry Felicjanki w 1988 r., po 30 - latach użytkowania przez władze oświatowe PRL, XIX - wieczny pałac (zakupiony jako dawny zespół dworski w 1935 r. od Stanisławy Groyeckiej) wymagał kapitalnego remontu. Po kilku latach prac, budynek przywrócono do klasycystycznego wyglądu z początku XX stulecia i od 1994 r. jest siedzibą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, przeniesionego z ul. Mikołajskiej 18.
Zabytkowy, duży dom położony wśród zieleni z dala od gwaru i hałasu miejskiego, z dużym ogrodem i placem zabaw, sprzyja całemu procesowi rehabilitacyjnemu.
W roku 1998 powołana została publiczna Szkoła Podstawowa Nr 165 im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej, działająca w ramach nauczania zintegrowanego. Uczęszczają do niej wyłącznie dzieci z zaburzeniami mowy, które w czasie prowadzonej terapii mogą realizować obowiązek szkolny.
W związku z reformą Służby Zdrowia funkcjonujący do grudnia 2000 r. Zakład Leczniczo-Wychowawczy przekształcony został w Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Nadzór merytoryczny nad placówkami sprawuje Małopolskie Kuratorium Oświaty.
Od ponad 60 - lat Ośrodek jest jedyną w Polsce specjalistyczną placówką dla dzieci afatycznych.
W 2004 r. obok odrestaurowanego budynku szkoły oddano do użytku salę gimnastyczną, dzięki której poszerzony został wachlarz zajęć rekreacyjno - sportowych i rehabilitacyjnych.

Od stycznia 2006 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa rozpoczyna swą działalność Publiczne Przedszkole dla Dzieci Afatycznych.
O potrzebie funkcjonowania placówki świadczy wciąż wzrastające zainteresowanie terapią w naszym Ośrodku.