Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci z Afazją

Terapia integracji sensorycznej

W naszym Ośrodku działa bardzo dobrze wyposażony gabinet do terapii Integracji Sensorycznej (SI). Powstał on z myślą o dzieciach objętych opieką w naszej placówce, gdyż wiele z nich, oprócz terapii logopedycznej wymaga także wyrównywania innych deficytów rozwojowych. Są nimi nieprawidłowości w rozwoju ruchowym, zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwoju emocjonalno-społecznego. Jedną z przyczyn wymienionych deficytów często jest zaburzona integracja sensoryczna.
Diagnozę i terapię w tym zakresie prowadzą dyplomowani terapeuci SI. Terapia prowadzona jest indywidualnie, według zaleceń opartych na podstawie dokonanej diagnozy.
Sesja terapeutyczna trwa od 45 - 60 min.
Terapią Integracji Sensorycznej obejmujemy dzieci w wieku od 4 do 10 lat z różnymi rodzajami zaburzeń.

Oto lista wybranych objawów stanowiących wskazanie do diagnozy procesów integracji sensorycznej:

● dziecko jest niezgrabne ruchowo
● ma słabą równowagę, często się przewraca
● ma trudności z uczeniem się nowych aktywności ruchowych
● ma nieprawidłową postawę gdy siedzi lub stoi
● wygląda na rozluźnione, wiotkie (obniżone napięcie mięśniowe)
● trudno się koncentruje a łatwo rozprasza
● jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża
● jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu
● przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością
● unika huśtania się, kręcenia na karuzeli lub uwielbia się huśtać i kręcić dłużej niż inne dzieci
● cierpi na chorobę lokomocyjną
● nie lubi zabaw związanych z brudzeniem się
● nie lubi być niespodziewanie dotknięte
● źle toleruje czesanie, mycie głowy, podczas mycia zębów miewa odruch wymiotny
● poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi lub w ściany)
● nie lubi rysować, pisać
● jest bardzo wrażliwe na dźwięki (zatyka uszy)
● drażnią je pewne zapachy
● ma ograniczoną dietę - nie lubi pewnych pokarmów (np. o określonej konsystencji)

RODZICU!
Jeśli Twoje dziecko przejawia kilka lub tym bardziej kilkanaście z powyższych objawów, to może mieć zaburzenia integracji sensorycznej.
Warto skonsultować się z terapeutą SI, który przeprowadzi odpowiednie badania.