Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Kartki urodzinowe dla chorej Blanki od kl. II B