Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Konkurs plastyczny Nasi Ulubieni Bohaterowie - Filonek Bezogonek