Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Konkurs plastyczny - Rozmowa przyszłości kl. IIIa