Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Zajęcia z gliny