Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Święto Patronalne X/2022