Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Turniej Piłki Nożnej