Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

WIOSKA INDIAŃSKA