Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci z afazją

Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022